Две публични дружества се задължават да отстранят непъмнотите в представените отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи две принудителни административни мерки, с които задължи публичните дружества “Пътни строежи – Сливен” АД и “Кремиковци” да отстранят непълнотите в представените в КФН отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решение 209 и 210 може да намерите в раздел "Документи".