Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО–БЪДЕЩЕ” АД

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците на универсалния, професионалния  и доброволния фонд, управлявани от „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО –БЪДЕЩЕ” АД. Одобрените промени се отнасят до промени в наименованията на трите фонда и наименованията на техни вътрешни документи.

 Пълния текст на решения 979, 980 и 981 може да намерите в раздел „Документи”.