Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ЮНИТИ ИНВЕСТ-99” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за одобрение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ЮНИТИ ИНВЕСТ-99” АД.

Пълния текст на решение 704 може да намерите в раздел "Докученти".