Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ФИКО ИНВЕСТ” ООД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което одобри промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на  “ФИКО ИНВЕСТ” ООД.

Пълния текст на решение 702 може да намерите в раздел "Документи".