Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “БУЛФИН ИНВЕСТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на  “БУЛФИН ИНВЕСТ” АД.

Пълния текст на решение 703 може да намерите в раздел "Документи".