Одобрена е промяна в акционерното участие на „Алианц Холдинг Айнс ГмбХ” чрез непряко придобиване на акции от капитала на ЗАД „Алианц България Живот”

Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което одобри промяна в акционерното участие, а именно непряко придобиване на акции, представляващи 99% от капитала на ЗАД „Алианц България Живот” от „Алиац Холдинг Айнс ГмбХ” („ALIANZ HOLDING EINS GMBH”), ВИЕНА.
Решение № 148-ОЗ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".