Одобрена е промяна в акционерното участие на „Алиац Холдинг Айнс ГмбХ” чрез косвено придобиване на акции от капитала на ЗАД „Алианц България”

Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което одобри промяна в акционерното участие, а именно косвено придобиване на акции, представляващи 78% от капитала на ЗАД „Алианц България” от „Алиац Холдинг Айнс ГмбХ” („ALIANZ HOLDING EINS GMBH”), ВИЕНА.
Решение № 147-ОЗ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".