Одобрена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 01.07.2004 г. до 30.06.2006 г.

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" определи минималната доходност в размер на 4.55% на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.07.2004 г. до 30.06.2006г. Минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период е в размер на 4.79 % на годишна база.
Пълния текст на решения 454 и 455 може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период /на годишна база/ и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика „Статистика и анализи на осигурителния пазар” или да изтеглите от ТУК