„НТК” ЕООД, „Първа застрахователна посредническа къща” ЕООД и „Фиделитас Брокърс” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

   
Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решениe, с коeто  вписва „НТК” ЕООД, гр Пловдив, „Първа застрахователна посредническа къща” ЕООД, гр. Пловдив и „Фиделитас Брокърс” ЕООД, гр. Варна, в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
Пълния текст на решения 446, 447 и 448 може да намерите в раздел "Документи".