Вписва се “ТТ Консултинг” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", разреши вписването на “ТТ Консултинг” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Пълния текст на решение 443 може да намерите в раздел "Документи".