Одобрен е проект в програмното осигуряване на

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение на "Дилингова финансова компания" АД, София,  за промените в програмното осигуряване, съгласно проект, представен в КФН.

Пълния текст на решение № 88 – ИП може да намерите в раздел "Документи".