КФН одобри проект за програмно осигуряване на

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на "ДЗИ ИНВЕСТ" АД за промени в програмното осигуряване, съгласно проект, представен в КФН.