Одобрен е актюер на “Българска здравноосигурителна компания Закрила” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор” одобри Светослава Ангелова за актюер на “Българска здравноосигурителна компания Закрила” АД, гр. София.