„Обединена българска банка” АД получи одобрение за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Обединена българска банка” АД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите, съгласно проект,внесен в КФН.
Пълния текст на решение 1141 може да намерите в раздел „Документи”.