Новина за заличаване на застрахователни брокери

На основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, зам. председателя ръководещ Управление „Застрахователен надзор” заличи изброените по- долу застрахователни брокери, от регистъра воден от комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор

  1. С Решение №  324 – ЗБ от 29.04.2013 г. е заличен „Иншуърънс Тръст Къмпани Застрахователен Брокер” ООД;

      2. С Решение № 325 – ЗБ от 29.03.2013 г. е заличен „Интел К” ЕООД.