Нова рубрика на интернет страницата на КФН – „Коментари по Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници”

От днес в интернет страницата на КФН има нова рубрика в раздел «„Въпроси и отговори”.  В нея са публикувани коментари на КФН във връзка със зададени въпроси по повод Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Рубриката ще бъде своевременно допълвана и актуализирана.
Въпроси и коментари във връзка с Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници могат да се изпращат на адрес: nkalip@fsc.bg.