Нов застрахователен брокер

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, издаде разрешение на "Виза Брокер" ЕООД да извършва дейност като застрахователен брокер.
 Пълния текст на решение № 91 може да намерите в раздел "Документи".