Нов застрахователен брокер получи разрешение за извършване на дейност

Н.Кафелов, и.д. зам.-председател на управление “Застрахователен надзор” издаде разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “АВИЦЕНА – БИОНЕТ” ЕООД. Дружеството се управлява от Ирена Стефанова.