Нов изпълнителен директор на “Български имоти” и нов управител на “Кю Би И интернешънъл иншуранс лимитид – клон София”

Нуредин Кафелов, член на КФН, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри Марион Фишер за изпълнителен директор на ЗК “Български имоти” (общо застраховане) и на ЖЗК “Български имоти” (животозастраховане).

Беше одобрен и Румен Чолаков за управител на “Кю Би И интернешънъл иншуранс лимитид – клон София”.