“НИКРА- ИНС” ООД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", отказа на "НИКРА-  ИНС" ООД да извършва дейност като застрахователен брокер.
Пълния текст на решение 329 може да намерите в раздел "Документи".