Наталия Иванова е одобрена за изпълнителен директор на МЗК “Европа” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Наталия Иванова за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на МЗК “Европа” АД


Пълния текст на решение 393 може да намерите в раздел "Документи".