„Моят брокер” ЕООД от Велико Търново и „Елин-Брокер” ЕООД от Пловдив са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които вписа  „МОЯТ БРОКЕР” ЕООД,  Велико Търново и  „ЕЛИН – БРОКЕР” ЕООД, Пловдив, в регистъра на застрахователните брокери.
Решенията 527 и 528 може да намерите в раздел „ Административни документи”.