„ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП” С.А., Франция, получи одобрение за придобиване на 100 % от капитала на “ЕЙ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение на „ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП” С.А., Франция,  за пряко придобиване на  100 %  от капитала на "ЕЙ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД, като определя придобиването да се извърши до края на годината.
Решение 524 може да намерите в раздел "Административни документи".