Мишел Каленс е одобрен за изпълнителен директор на ЗАД „ДЗИ”

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Мишел Каленс за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „ДЗИ” , както и за член на УС на „ДЗИ–Здравно осигуряване” АД

Пълния текст на решение 483 и 484 може да намерите в раздел „Документи”.