Мирослав Семизов е одобрена за изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Мирослав Семизов за изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД, гр. София.
Решение 1138 е публикувано в раздел „Документи”.