Михаил Желязков е одобрен за ръководител на служба за вътрешен контрол на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което се одобрява Михаил  Желязков за ръководител на служба за вътрешен контрол на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
Решение 252-ЖЗ/16.04.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".