“Метаконсулт БГ” ЕООД получи одобрение да придобие 500 000 акции от капитала на “Инвестиционна и финансова компания 7М” АД, град София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Метаконсулт БГ” ЕООД да придобие 500 000 акции от капитала на “Инвестиционна и финансова компания 7М” АД, град София.

Пълния текст на решение 406 може да намерите в раздел "Документи".