Марика Петрушева получи одобрение да придобие акции от капитала на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова издаде одобрение на Марика Петрушева да придобие пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на "София Интернешънъл Секюритиз" АД

Пълния текст на решение 783 може да намерите в раздел “Документи".