Издаде се временна забрана за публикуването и разпространяването на рекламен материал на ИД “Капман Капитал” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  временна забрана за публикуването и разпространяването на рекламен материал на ИД “Капман Капитал” АД, внесе в КФН на 09.11. 2004г.

Пълния текст на решение 793 може да намерите в раздел "Документи".