Четирима души не получиха одобрение да придобият акции от капитала на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова отказа издаването на одобрение за всяко от лицата – Ивайло Йорданов, Стоян Радулов, Мирослав Русков и Лъчезар Захариев – да придобият пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на "Позитива" АД, гр. София

Пълния текст на решения 784,785,786 и 787 може да намерите в раздел “Документи".