Мариана Динкова е одобрена за изпълнителен директор на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Мариана Динкова за изпълнителен директор на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец”, гр. София.
Пълния текст на решение 917 може да намерите в раздел „Документи”.