Мариан Хротка е одобрен за изпълнителен директор на «Дженерали застраховане» АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява одобрява Мариан Хротка за изпълнителен директор на «Дженерали застраховане» АД.
Решение № 724 е публикувано в раздел „Административни документи”.