“МАРЕЛ БРОКЪРС” ООД и

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на “МАРЕЛ БРОКЪРС” ООД и на "МАТ БРОКЕР" ЕООД да извършват дейност като застрахователни брокери на територията на България.

Пълния текст на решение 755 и 756 може да намерите в радзел "Документи".