Людмила Векова е одобрена за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Животозастрахователен институт” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Людмила Векова за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Животозастрахователен институт” АД.

Решение №123 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.