Лука Доков е одобрен за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на „БАЕЗ”ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Лука Доков за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на „Българска Агенция за експортно застраховане” ЕАД, гр. София.
Пълния текст на решение 514 може да намерите в раздел „Документи”.