“Латекс груп” АД /н/ се задължава да представи в КФН годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Латекс груп” АД /н/ да представи в Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Пълния текст на решение 397 може да намерите в раздел "Документи".