„ЛАКИ БРОКЕРС” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което вписа „ЛАКИ БРОКЕРС” ЕООД, Стара Загора, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение №1273 е публикувано в раздел „Административни документи”.