„КРЕДИТ Ко” ООД, гр. Пловдив, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписа  „КРЕДИТ Ко” ООД, гр. Пловдив,в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 130 може да намерите в раздел „Документи”.