Кръгла маса «Бъдещето на финансовата инфраструктура в България»

29 ноември 2005 г., София

  Процесите на глобализиране на финансовите пазари и засилващите се тенденции за интегриране на фондови борси в световен мащаб оказват въздействие и върху финансовия сектор на България. Бъдещето на финансовата инфраструктура, включително в областта на капиталовите пазари, предполага задълбочена дискусия, която да открои възможностите и перспективите. Опитът на други страни и чуждестранни финансови организации, е полезно да бъде проучен с оглед набелязване на оптимални решения по отношение на развитието на финансовата инфраструктура в страната. В тази връзка интерес представлява възможността чуждестранни финансови организации да участват в процесите на интеграция на българския капиталов пазар като партньори, предлагайки своя опит, модерна визия и нововъведения.

Програма