„КОРЕКТ БРОКЕР–АНИ КАЛИНКИНА” ЕООД се вписва в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа „КОРЕКТ БРОКЕР–АНИ КАЛИНКИНА” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

Решение 1591 може да намерите в раздел "Административни документи".