Александър Владов е одобрен за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД „ДЗИ” и „ДЗИ–Общо застраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Александър Владов за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД  „ДЗИ” и „ДЗИ–Общо застраховане” АД

Решения 1580 и 1581 може да намерите в раздел "Административни документи".