Консултация на ЕК по отношение на потенциални макропруденциални политики за небанково финансово посредничество

Консултацията има за цел да идентифицира уязвимостите и рисковете на небанковото финансово посредничество (НФП) и да картографира съществуващата макропруденциална рамка, стремейки се да събере информация относно текущите предизвикателства пред макропруденциалния надзор, обсъждайки области за по-нататъшно подобрение.

Въз основа на скорошния доклад на ЕК относно макропруденциалния преглед за банките и НФП, този консултативен документ идентифицира следните ключови уязвимости, произтичащи от НФП:

  • ликвидни несъответствия;
  • натрупването на прекомерен ливъридж;
  • взаимосвързаност между отделните сектори на НФП и между НФП и банките.

Освен това липсата на последователност и координация между макропруденциалните рамки в ЕС може да изостри отрицателното въздействие на такива уязвимости, което води до неразрешени системни рискове. Информацията, която ще бъде събрана по време на тази консултация, ще бъде използвана в процеса по планиране на бъдещите политики на новия състав на ЕК за периода 2024-2029.

Срок за участие 22 ноември 2024 г.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-assessing-adequacy-macroprudential-policies-non-bank-financial-intermediation_en

Подробна информация за публикувани консултации от европейските надзорни органи може да намерите на следната интернет страница:
https://www.fsc.bg/evropeyski-vaprosi/es-publichni-konsultatsii/