Подробна информация за публикуваните консултации може да намерите на следните интернет страници:

Европейска комисия: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/consultations_en

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA): https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA): https://www.eiopa.europa.eu/browse/consultations-and-surveys_en