Конференция „Финансови знания и защита на индивидуалния потребител на финансови услуги”

14 октомври 2005 г. , София

Организатори : Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Институтът на дипломираните финансови консултанти и Клуб „Капитал”

Програма

Презентации:

Financial Planning’s International Standard – Mr. Nicolas Koechlin

Consumer Benefits from Financial Planning in Austria – Prof. Otto Lucius

Финансови знания и защита на индивидуалния потребител на финансови услуги – Любомир Христов, Съпредседател на Институт на дипломираните финансови консултанти

Предизвикателствата пред застрахователния пазар и нови механизми за защита на потребителите във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз – Ралица Агайн, Зам. председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"

Защита на потребителите на финансови услуги с оглед новите изменения и допълнения към ЗКППЦ – Димана Ранкова, Зам. председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"