Комисията за финансов надзор ще настоява за спешно свикване на Консултативния съвет по финансова стабилност по казуса КТБ

Комисията за финансов надзор, като член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС), в който влизат още Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите (МФ), ще инициира спешно свикване на заседание на органа. На него председателят на КФН Стоян Мавродиев ще настоява Съветът и неговите експерти да генерират идеи, добри за страната и обществото, водещи до решаване на казуса КТБ. Председателят на КФН ще предложи също да бъдат разгледани предложенията на работодателите и синдикатите, както и да се набележат следващите стъпки за излизане от кризата. С това се ангажира той на среща с организаторите и членовете на Експертния консултативен съвет (ЕКС) по проблемите на КТБ. От своя страна те приветстваха идеята за свикване на КСФС и го оцениха като отлична възможност за прозрачност и диалог по темата.

По време на срещата бе изразена общата тревога и загриженост от състоянието на банката и бяха обсъдени всички възможности за съвместни действия в посока запазване на финансовата стабилност у нас. Участниците в нея се обединиха около мнението, че решенията за КТБ трябва да са в рамките на закона и да се вземат само след като стане публична пълната информация за състоянието на банката. Стремежът е да се търси оздравяването й като най-важното е да не се допусне загуба на работни места и системен риск за бизнеса и финансовия сектор у нас.

Пред членовете Експертния консултативен съвет Стоян Мавродиев още веднъж заяви, че целият експертен потенциал на регулатора е на разположение за търсене и намиране на най-добрите работещи решения, които да защитават интересите на вложителите, депозантите и инвеститорите в банката и да са в интерес на обществото и бизнеса, защото институциите трябва да отстояват публичния интерес.

От КФН информираха членовете на ЕКС за всички предприети действия по казуса КТБ, отнасящи се до участниците в небанковия финансов сектор.