Комисията за финансов надзор проведе обучение за студенти от СУ „Св. Климент Охридски”

На 27 ноември 2013 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) се осъществи образователна програма за студентите по специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Лекторите, експерти от комисията, бяха изготвили презентации, съобразени с магистърската програма. На студентите бяха обяснени регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-честите нарушения в областта на небанковия финансов сектор и бяха представени резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които Управление „Застрахователен надзор” регулира пазара, а също така и взаимодействието на КФН с европейските надзорни органи.

Държавен инспектор от КФН изнесе презентация на тема: „Предварителен контрол в публичния сектор”, като обясни системите за финансово управление и контрол, както и инструкцията за изграждането им в Комисията за финансов надзор.  

Обучението завърши с представяне на сайта www.tvoitefinansi.bg, иницииран от КФН, който е насочен към потребителите на финансови услуги и към финансовото обучение преди всичко на младите хора. В него има публикувана практическа информация за небанковите продукти и услуги, както и тестове за проверка нивото на компетентност в тази сфера. Студентите се запознаха с ползата от сайта, който служи като наръчник в света на застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите.

Това беше една от поредните образователни инициативи, които се реализират от КФН във връзка с изпълнението на един от основните й приоритети – защита на потребителите на финансови услуги. Стремежът на КФН, като отговорна обществена институция, е максимално да подпомага потребителите в опознаване на финансовите услуги и да повишава тяхната култура в небанковата финансова сфера.