Комисията за финансов надзор продължава публикуването на поредица от материали, разясняващи дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и на въвеждането на дяловете при воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица в тези

Поредния материал можете да намерите ТУК