Комисията за финансов надзор набира оферти във връзка с евентуалното сключване на договор за наем за административна сграда

Комисия за финансов надзор обявява, че набира оферти във връзка с евентуалното сключване на договор за наем за административна сграда, подходяща за нуждите на Комисията за финансов надзор с оглед изпълнението на функциите й, съгласно Закона за Комисията за финансов надзор.

Пълният текст на обявата може да намерите в рубрика “Поднадзорни лица” – “Съобщения”: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/sgrada_Obiava.pdf