Комисията за финансов надзор на свое заседание прие проект на тарифа за събираните от нея такси, съгласно чл.27 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор на свое заседание прие проект на тарифа за събираните от нея такси, съгласно чл.27 от Закона за Комисията за финансов надзор. Проектът на тарифата е изпратен на Министерски съвет и е публикуван в раздел „Нормативна уредба” в рубрика „Проекти”.