Комисията одобри проект на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от КФН

На  редовно заседание от 17.03.2004 г. Комисията  одобри проект на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от КФН.